niedziela, 8 września 2013

Polskie rękodzieło


KATARZYNA HOJAN-SITKOWSKA  uzyskała prawo uży­wa­nia znaku
Pol­skie rękodzieło/Polish hand­made
w kat­e­gorii: FILCOWANIE
jako wyraz uzna­nia dla walorów este­ty­cznych
i wysok­iej jakości wykony­wanych przez nią przedmiotów.

Jestem z siebie dumna.
Dziękuję Wam, bo to Wy mnie inspirujecie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz